De Korendrager voor ieder kind

IKC de Korendrager is meer dan een goede basisschool. Naast basisonderwijs biedt de Korendrager ouders ook peuteropvang en buitenschoolse opvang. We vertellen u er graag meer over.
Wilt u zich informeren over hetgeen IKC de Korendrager u en uw kind(eren) kan bieden, bel ons voor een afspraak.
Ons nummer is 0517 - 390 388.

Christelijk in deze tijd

Bij IKC de Korendrager zijn christelijke normen en waarden uitgangspunt bij wat we doen. We vertellen kinderen verhalen uit de Bijbel. Tegelijk staan we open voor kinderen met een andere religieuze achtergrond. Voorop staat dat we met respect en een positieve houding met elkaar om gaan.

Centraal in Franeker

Aan het Bolwerk bij de Noordergracht van de historische binnenstad van Franeker vindt u ons kindcentrum. In het voorjaar van 2018 vierden we - na de uitgebreide verbouw - de opening van ons modern kindcentrum. 

Plezier in leren

Wie lekker in zijn vel zit presteert beter. Voor ons is het belangrijk iedereen met plezier naar de Korendrager gaat, kinderen ouders en personeel. Daarom werken wij voortdurend aan een goede sfeer. Binnen die voorwaarden streven we er naar dat kinderen veel leren. Dat we er alles aan doen om uit een kind te halen wat erin zit. 

Bieb op school

Plezier in lezen is belangrijk. Daarom krijgt lezen op ons kindcentrum veel aandacht. Want wie plezier heeft in lezen leest meer en ontwikkelt zijn woordenschat en verruimt zijn kijk op de wereld. We zijn dan ook blij dat we voor onze leerlingen "de Bieb op school" binnen ons gebouw hebben.

Mooie make-over

Het schoolgebouw van de Korendrager is al vele jaren oud. In 2018 kreeg het echter een prachtige make-over. Het oude gebouw werd grondig aangepakt en uitgebreid met een moderne, lichte nieuwbouw.
Nu is IKC de Korendrager modern en duurzaam, heerlijk licht en vol vrolijke kleuren.