Praktische informatie

Op deze pagina bieden we u allerlei praktische informatie over IKC de Korendrager. Ouders en verzorgers van onze leerlingen kunnen bovendien terecht op ons ouderportaal. Klik daarvoor op de link bovenaan deze pagina.

Bent u op zoek naar specifieke informatie die niet op onze site staat, mail ons. Wij geven u dan binnen enkele dagen een antwoord.

Openingstijden

De groepen 1 t/m 8 volgen op maandag tot en met donderdag onderwijs van 8.30 uur tot 14.15 uur.
Voor de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 gelden deze tijden ook op vrijdag.
Kinderen van groep 1, 2, 3 en 4 zijn op vrijdag al om 11.45 uit. 

Vakantie 2019-2020

Herfstvakantie 19-10-19 t/m 27-10-19
Kerstvakantie 21-12-19 t/m 05-01-20
Vrij 30-01-20
Voorjaar 15-02-20 t/m 23-02-20
Pasen 10-04-20 t/m 13-04-20
Mei  25-04-20 t/m 05-05-20
Hemelvaart  21-05-20 t/m 24-05-20
Pinksteren  30-05-20 t/m 02-06-20
Vrij  15-06-20
Vrij  03-07-20
Zomer 04-07-20 t/m 14-08-20

Ouderbijdrage

Om activiteiten te kunnen betalen zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de laatste schooldag vragen we aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage is dit schooljaar 20 euro per kind.

Voor kinderen die na de kerstvakantie op school komen rekenen we €10.

Kosten schoolreisje

Het is belangrijk samen feest te vieren en op reis te gaan. De kinderen van groep 1 en 2 maken een uitstapje in de omgeving. De groepen 3 t/m 7 gaan een dag op reis met de bus. Groep 8 gaat drie dagen op kamp. Dit schooljaar jaar betalen de kinderen van groep 1 en 2 €22,50,
groep 3 en 4 €25 en
5 t/m 7 €30 en

groep 8 € 115. 

Het schoolschaatsen voor groep 7 en 8 kost €20

Groep 3 t/m 8 gaan rond Sinterklaas naar het sprookje in de Koornbeurs. De kosten daarvan zijn € 4,75.

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor de buitenschoolse opvang betaalt u op IKC de Korendrager een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang hebt u echter recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Een Kindpakket

Door het lage inkomen van hun ouders kunnen niet alle kinderen meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Het kindpakket is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de deelnemende fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Onze schoolgids

In de schoolgids van IKC de Korendrager vinden ouders, verzorgers en belangstellenden veel informatie over onze school en wat wij onze leerlingen te bieden hebben.

Ons jaarplan

Het jaarplan voor de baisschool van ons kindcentrum maken we aan het begin van ieder nieuw schooljaar. Het plan beschrijft de onderwerpen die we dat schooljaar oppakken. U kunt ons jaarplan 2019-2020 hier downloaden.

Ons schoolplan

Het schoolplan van IKC de Korendrager gaat over de periode 2019-2023.
In dit plan geven we aan wat we van plan zijn met ons onderwijs. Zo is voor een ieder duidelijk wat we willen bereiken. Van ouders tot team, Van bestuur tot belangstellenden.
De samenvatting van onze plannen vindt u in onze poster schoolplan.

Ons jaarverslag

Aan het eind van ieder schooljaar maken we de balans op in een jaarverslag. We vertellen aan welke onderwerpen we werkten en wat we wisten te bereiken. U vindt ons jongste jaarverslag hier.

School op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Privacybeleid (AVG)

Het privacybeleid van De Korendrager vindt u op de site van onze vereniging: cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Een klacht. Wat dan?

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op de Korendrager. Mocht dat zo zijn dan vragen we u dit eerst te bespreken de persoon in kwestie of met de directeur van onze school.
Biedt dit geen oplossing, of heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van onze koepel CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling voor de koepel (en dus ons kindcentrum) vindt u hier.

Contact

IKC de Korendrager 
- christelijk kindcentrum met basisschool, peuteropvang en BSO

Botniasteeg 16a 
8801 KJ Franeker

 

T 0517 - 390 388

 

E dekorendrager@cbo-nwf.nl 

Directeur Piet Huijser 
Bankrekening NL 08 Rabo 0320 4290 32

 

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.